Bảng giá dịch vụ, tư vấn, điều trị dinh dưỡng

STT Nội dung khám Giá dịch vụ (VN đồng)
1

Khám bệnh Nhi

 • Cân đo chỉ số cơ thể (chiều cao, cân nặng)
 • Khám và tư vấn với Bác sĩ
150.000
1

Khám bệnh Nhi

 • Cân đo chỉ số cơ thể (chiều cao, cân nặng)
 • Khám và tư vấn với Bác sĩ
150.000
1

Khám bệnh Nhi

 • Cân đo chỉ số cơ thể (chiều cao, cân nặng)
 • Khám và tư vấn với Bác sĩ
150.000
1

Khám bệnh Nhi

 • Cân đo chỉ số cơ thể (chiều cao, cân nặng)
 • Khám và tư vấn với Bác sĩ
150.000
1

Khám bệnh Nhi

 • Cân đo chỉ số cơ thể (chiều cao, cân nặng)
 • Khám và tư vấn với Bác sĩ
150.000
1

Khám bệnh Nhi

 • Cân đo chỉ số cơ thể (chiều cao, cân nặng)
 • Khám và tư vấn với Bác sĩ
150.000
1

Khám bệnh Nhi

 • Cân đo chỉ số cơ thể (chiều cao, cân nặng)
 • Khám và tư vấn với Bác sĩ
150.000
1

Khám bệnh Nhi

 • Cân đo chỉ số cơ thể (chiều cao, cân nặng)
 • Khám và tư vấn với Bác sĩ
150.000

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ XÉT NGHIỆM

Nhóm xét nghiệm: Chức năng gan

STT Nội dung khám Giá dịch vụ (VN đồng)
1 ALAT (SGPT) 150.000
1 ALAT (SGPT) 150.000
1 ALAT (SGPT) 150.000
1 ALAT (SGPT) 150.000
1 ALAT (SGPT) 150.000
1 ALAT (SGPT) 150.000
1 ALAT (SGPT) 150.000
1 ALAT (SGPT) 150.000
1 ALAT (SGPT) 150.000

Chức năng thận

STT Nội dung khám Giá dịch vụ (VN đồng)
1 ALAT (SGPT) 150.000
1 ALAT (SGPT) 150.000
1 ALAT (SGPT) 150.000
1 ALAT (SGPT) 150.000
1 ALAT (SGPT) 150.000
1 ALAT (SGPT) 150.000
1 ALAT (SGPT) 150.000
1 ALAT (SGPT) 150.000
1 ALAT (SGPT) 150.000

Đái tháo đường

STT Nội dung khám Giá dịch vụ (VN đồng)
1 ALAT (SGPT) 150.000
1 ALAT (SGPT) 150.000
1 ALAT (SGPT) 150.000
1 ALAT (SGPT) 150.000
1 ALAT (SGPT) 150.000
1 ALAT (SGPT) 150.000
1 ALAT (SGPT) 150.000
1 ALAT (SGPT) 150.000
1 ALAT (SGPT) 150.000

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ SIÊU ÂM

Nhóm xét nghiệm: Chức năng gan

STT Nội dung khám Giá dịch vụ (VN đồng)
1 ALAT (SGPT) 150.000
1 ALAT (SGPT) 150.000
1 ALAT (SGPT) 150.000
1 ALAT (SGPT) 150.000
1 ALAT (SGPT) 150.000
1 ALAT (SGPT) 150.000
1 ALAT (SGPT) 150.000
1 ALAT (SGPT) 150.000
1 ALAT (SGPT) 150.000

Ghi chú

 • Giá dịch vụ có thể thay đổi, Quý khách vui lòng liên hệ hotline 028 39 700 886 để được tư vấn.
 • Bảng giá trên được áp dụng từ ngày 11/07/2020, đơn giá này không bao gồm chi phí xét nghiệm cận lâm sàng theo chỉ định của bác sĩ.
 • Mời Quý khách tham khảo thêm các dịch vụ khác tại đây
028.39.700.886